THÔNG BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

THÔNG BÁO SỐ 1

(Hà Nội, 15-16 tháng 7 năm 2021)

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 và hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, khoa học và công nghệ ngày một khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-16 tháng 7 năm 2021 với mong muốn có những đóng góp thiết thực của ngành Việt Nam học cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.


Với chủ đề “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững”, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI hướng tới những nội dung đa dạng, phong phú liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Bên cạnh đó, Hội thảo mong muốn phát triển hơn nữa ngành Việt Nam học trên toàn cầu, vừa là diễn đàn để các nhà khoa học đề xuất các kiến nghị chính sách mang tính thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam, đóng góp tích cực cho công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI cũng sẽ là sự kiện để thu hút giới nghiên cứu, giới truyền thông trong nước và quốc tế đến với bản sắc, văn hóa, con người và nền học thuật của Việt Nam, cũng như những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình xây dựng hòa bình và hòa giải xung đột ở khu vực và trên thế giới.

Nội dung Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI sẽ được phân theo 10 tiểu ban nội dung, bao gồm:

 • 1. Các vấn đề khu vực và quốc tế - (icvns2021.s1@gmail.com)
 • 2. Tư tưởng, Chính trị - (icvns2021.s2@gmail.com )
 • 3. Dân tộc, Tôn giáo - (icvns2021.s3@gmail.com )
 • 4. Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Con người - (icvns2021.s4@gmail.com)
 • 5. Kinh tế, Công nghệ, Môi trường - (icvns2021.s5@gmail.com)
 • 6. Ngôn ngữ, Văn học - (icvns2021.s6@gmail.com)
 • 7. Nhà nước và Pháp luật - (icvns2021.s7@gmail.com)
 • 8. Lịch sử, Khảo cổ, Hán Nôm - (icvns2021.s8@gmail.com)
 • 9. Văn hóa - (icvns2021.s9@gmail.com)
 • 10. Xã hội - (icvns2021.s10@gmail.com)

Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt là Chủ đề: Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững, viết bài tham dự Hội thảo. Định hướng nội dung chính của các tiểu ban có thể tham khảo >> tại đây <<

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo là tiếng Việt và tiếng Anh. Mẫu đăng ký tham gia Hội thảo được đăng tải trên website của Hội thảo tại: http://www.icvns2021.vn

Trường hợp có yêu cầu xem xét hỗ trợ kinh phí

 • 01/03/2021 Thời hạn đăng ký sớm và nhận tóm tắt báo cáo
 • 01/04/2021 Thông báo kết quả phê duyệt đến các tác giả
 • 01/05/2021 Thời hạn nộp báo cáo toàn văn

Trường hợp không yêu cầu hỗ trợ kinh phí

 • 15/04/2021 Thời hạn đăng ký và nhận tóm tắt báo cáo
 • 04/05/2021 Thông báo kết quả phê duyệt đến các tác giả
 • 10/06/2021 Thời hạn nộp báo cáo toàn văn

Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi xin được gửi đến địa chỉ:
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 24 62730738
Email: icvns2021@gmail.com