HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI
THÔNG BÁO SỐ 2

(Hà Nội, 16-17 tháng 8 năm 2021)

Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16-17/8/2021 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Thông tin cập nhật sẽ được thông báo vào giữa tháng 7.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, liên hệ:

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 24 62730738
Email: icvns2021@gmail.com